Instrukcje bezpieczeństwa dla "stron trzecich" wykonujących ryzykowne prace i / lub pracę w środowisku przemysłowym.

Pracujemy razem ... razem pracujemy bezpiecznie.

Przewiń dalej po instrukcje

scroll to next section
#

Wybierz poniżej jedną z naszych instrukcji zakładowych lub zabezpieczających.

Vattenfall 1

Te instrukcje są przeznaczone do wszystkich ludzi.


Vattenfall 2

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób, które będą pracować jako brygadziści lub osoby kontaktowe w związku z jakimkolwiek zadaniem na stronie. Osoby te będą musiały wykonać obie części instrukcji bezpieczeństwa.


Vattenfall Onshore

Ta instrukcja jest przeznaczona dla każdego, kto odwiedza naszą stronę poświęconą energii wiatrowej.